מדריך קליל של 16 עמודים על חגי תשרי, הלכותיו ומנהגיו ורעיונות מהרבי וחסידות

לשירותכם בכל עניין ובכל זמן

עזרו לנו

 

לעזור לאחרים

 

לחגוג את החג