הזמנת כבר אורח לשבת?

אנו עובדים כל החיים כדי לזכות ולהתקרב להקב"ה, והנה יש לנו דרך פשוטה וקלה לקבלת פני השכינה.., פשוט להכניס ולקבל אורחים בסבר פנים יפות.

מאת: הרב זלמן וישצקי

בין שאר הדברים הנפלאים שיש אצלנו בקהילה הגדולה בבאזל, קיים ארגון 'הכנסת אורחים'. ישנה רשימה של כמה עשרות משפחות, שמתחלקות ביניהן באחריות לקבל אורחים לסעודות שבת, במקרה שיגיעו כאלה לבית הכנסת ללא הודעה מראש.

זה יפה ומיוחד, ואותי גם מרגש. שהרי לא כולם ערוכים לקבל אורחים כל הזמן, וכך, כשזה מאורגן ומסודר מראש, אף אורח לא יישאר מאחור.

נכון, זה אופייני לקהילה של יקים להיות מאורגנים כך, וזה אכן אחד הדברים (מיני רבים) שטובים ומיוחדים אצלם, אבל העובדה עצמה, שקהילה יהודית דואגת לאורחיה היא עובדה קיימת מאז ומעולם, בכל קהילות ישראל, בכל מקום ובכל זמן.

המושג הזה התחיל השבוע בפרשה אצל אברהם אבינו, שהוריש לנו את היופי הזה שנקרא 'הכנסת אורחים'. אברהם קיבל אורחים כל יום והאוהל שלו היה פתוח לארבע כנפות הארץ, והוא זכה שבניו ובני בניו ימשיכו בדרכו.

אמרו חכמים: "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה". זאת הם למדו מהעובדה, שאברהם אבינו העז לעזוב באמצע שיחה עם הקב"ה, כדי לקבל את פני שלשת האורחים שבאו אליו.

הרבי מוסיף ומחדש, שהכנסת אורחים יש בה כדי להביא עמה קבלת פני השכינה, שכן נאמר בפסוק הראשון בפרשה: "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום". רש"י מבאר ואומר, שאברהם ישב בפתח האוהל "לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו" – כלומר, מטרת הישיבה בפתח האוהל היתה 'הכנסת אורחים' וזו, ביאר הרבי, גרמה והביאה, שזכה לקבלת פני שכינה 'וירא אליו ה''.

חברים, אנחנו עובדים חיים שלמים כדי לזכות ולהתקרב להקב"ה, והנה יש לנו דרך פשוטה וקלה, פשוט להכניס ולקבל אורחים בסבר פנים יפות.

אז אם עוד לא הזמנתם אורחים לשבת, זה הזמן..

שבת שלום,
זלמן וישצקי.

הרב זלמן וישצקי הוא שליח חב"ד בבאזל, שוויץ.

שתף לחברים

שתף

לשירותכם בכל עניין ובכל זמן

עזרו לנו

 

לעזור לאחרים

 

לחגוג את החג